Efteråret 2021

Arbejdet med at skifte stik og fikse forbindelser på modulanlægget, er fortsat gennem hele efteråret, da det har vist sig at være en lidt større opgave end forventet.

På det faste anlæg, har vi i september, udskiftet vore digitale central (Lenz LZV100) til en Digikeijs DR5000. Dermed er det nu muligt at styre lokomotiverne på anlægget trådløst via Roco’s Z21 app, samtidig med at de gamle Lenz håndkontroller stadig virker.

Den sidste torsdag i september, havde vi køreaften. Det viste sig at der var en del problemer med kortslutninger omkring på banen, både fordi der var nogle sporskifter som ikke skiftede korrekt, og folk som kørte gennem sporskifter som ikke var stillet korrekt.

Det blev derfor besluttet at dele anlægget op i flere afsnit, end de 2 som det var delt op i, og samtidig gøre at en kortslutning i et afsnit ikke slukkede for strømmen i de andre afsnit. Så i oktober, blev anlægget derfor delt op i 4 afsnit.

Desuden begyndte vi i september, arbejdet md at udskifte den midlertidige Gedser station, med en ny mere simpel midlertidig station. Årsagen til dette er, at den gamle midlertidige station, er den som vi også bruger til opstillingsbanegård på modulanlægget, og for at den kan passe ind der, så har den en skydebro med skinner på skråt i indkørslen, som gør at man skal køre meget langsomt igennem den, og stadig er der stor chance for afsporing. Det er fint nok til opstilling, men ikke når den skal bruges som endestation, med meget trafik.

Den sidste torsdag i oktober, var vi på virksomhedsbesøg hos DSB Vedligehold i anledning af at litra ME snart ville blive udfaset af DSB’s drift. Et virkelig spændende besøg. Dermed blev der ikke nogen køreaften i oktober måned.

Men det blev der til gengæld i november, hvor den sidste torsdag var køreaften, og vi dermed rigtig kunne få testet om ændringen af anlægget til 4 afsnit, som ikke påvirker hinanden ved kortslutninger, var blevet lavet korrekt. Det var det, og der var derfor meget mere kørsel, end gangen før.