Efteråret 2022

På Orehoved station er der primært blevet arbejdet med landskabet, inkl. den bro som går over banen lige syd for stationen.

Arbejdet med landskabet mellem Vordingborg og Orehoved er kommet i gang igen, efter en sommerpause. Desuden er der blevet lagt ballast de fleste af de steder som manglede mellem de to stationer.

På Vordingborg station, er sportavlen blevet rettet, så den faktisk viser den korrekte placering af spor og sporskifter.

Der er desuden blevet arbejdet lidt mere med kablerne på modulanlægget, da det har vist sig at der har været nogle større problemer end først ventet.