Foråret 2020

Covid-19 situationen gjorde at aktiviteten i foråret var meget lav, da klubben var lukket ned i 2 måneder.

Lige inden nedlukningen af Danmark fik vi afholdt generalforsamlingen, hvor vi fik valgt en ny kasserer (Per Møller), efter af den foregående desværre afgik ved døden i februar. Den nye kasserer, har så sammen med resten af bestyrelsen brugt en del timer på at få oprettet en ny bankkonto til klubben.

Midt i maj, kunne vi så åbne stille op igen. Denne gang dog på torsdage, da vi under nedlukningen har skiftet klubdag fra onsdag til torsdag. Tiden efter åbningen er blevet brugt på at testkøre anlægget efter at det ikke har været brugt i 2 måneder, samt fået gjort plads til, at der kan laves en forplads til Taastrup station.