Foråret 2021

Efter at havde været lukket ned i ca. 4,5 måned pga. Covid-19, åbnede klubben stille og roligt op igen i starten af maj måned, hvor vi brugte de første par gange på at teste anlægget, og få snakket sammen.

Siden genåbningen af klubben, er arbejdet med at bygge landskab på strækningen mellem Vordingborg og Orehoved kommet i gang igen, ligesom der bliver arbejdet med skifte stik på modulanlægget.

Under nedlukningen er der også blevet arbejdet lidt på softwaren til det nye styringssystem.

Statusbilleder af anlægget fra starten af maj måned: