Foråret 2023

Marts måned blev brugt på at bygge de nye moduler til vores udstillingsanlæg færdig, så vi var klar til udstilling ”Modeltog for alle” den første weekend i april. Det var en god udstilling og mange folk kom hen og besøgte vores anlæg, samt gav rosende ord omkring udvidelsen. Der kom dog ikke umildbart nogle nye medlemmer, selvom der var flere som viste interesse.

Efter en velfortjent påskeferie, blev de følgende to klubaftener brugt på at rydde op i vores lokale, som efterhånden var blevet noget rodet.

Den sidste klubaften i april blev brugt på at holde byggemøde, hvor vi diskuterede de fremtidige bygge planner for det faste anlæg, så alle medlemmer har noget at lave. Der mangler nemlig ”kun” landskab på den del som vi har bygget på indtil nu, samt lidt elektronik. Vi kom derfor frem til følgende:

Det blev besluttet at vi ikke kommer til at bygge Gedser station, så det sydligste punkt på banen vil ligesom nu være en opstillingsbanegård. Den kan så fungere som Nykøbing F, Gedser eller Rødby Havn, alt efter hvilken køreplan vi vil køre efter. opstillingsbanegården vil dog blive bygget om på et tidspunkt, så den får en vendesløje.

Fra Vordingborg station, vil der komme et spor ud til en havn, som formentlig vil være inspireret af Bandholm havn. Den vel blive placeret delvist ovenpå den sydlige opstillingsbanegård.

Mellem Vordingborg og Taastrup fjernes sporet til Helixen, da vi aldrig kommer til at bruge den underjordiske strækning.

Fra Taastrup ind mod København, vil der blive anlagt en S-togs station, hvilken er endnu ikke helt besluttet. Næste store station bliver Østerport station, dog i en noget formindsket udgave. Fra Østerport station vil banen så køre ind i Helixen, således at vi kan få sænket sporet, inden det enten køre ind på Helsingør station eller en opstillingsbanegård, som vil blive placeret under Helsingør.

Det blev besluttet at starte på ændringen af strækningen mellem Taastrup og Vordingborg. Således er Helixen blevet frakoblet anlægget, og flyttet ca. 50 cm til dens nye position, samt spor og trærammer som ikke skal bruges mere, er blevet fjernet.