Foråret/sommeren 2022

Arbejdet med at bygge selve stationsbygningen på Orehoved station er blevet færdig, desuden er der blevet bygget et ”nabohus” til stationen, samt viadukten over Gåbense Strandvej. Desuden er der også blevet bygget lidt landskab rundt om stationen, men den del er endnu ikke helt færdig.

Der er også blevet fortsat med at blive bygget landskab på strækningen mellem Vordingborg og Orehoved, primært i forårs perioden.

Endelige er modulanlægget blevet sat op i vores lokale, for at teste det arbejde der er lavet med at skifte stik mellem modulerne. Det meste virkede efter hensigten, eller kunne fikses hurtigt. Så arbejdet med de sidste moduler er derfor i fuld gang.