Hørtoftebanen - Modeljernbaneklub i Hedehusene

Kontakt og kontigent

Ønsker du at besøge klubben eller blive medlem kontakt formand Allan Ekstrøm på tlf: 41 85 16 52 og eller mail a.ekstroem@live.dk.Årskontingent i 2019:
Aktive medlemmer: 1200 kr. (300 kr pr. kvartal)
Passive medlemmer & ungdom: 600 kr.


Indmeldesgebyr er et halvt årskontigent.


Indmeldesgebyr og kontingent kan indbetales til foreningens bankkonto i Nykredit Bank, som har reg. nr. 8117 og kontonr. 0004 337 217.