Mindeord – Carsten Lebrecht

Den 3. februar 2020 afgik vores ældste medlem Carsten Lebrecht ved døden i en alder af 82 år. Carsten var vores ældste medlem, såvel i alder som i anciennitet, idet han var klubbens medlem nummer 1.

Med Carsten har vi mistet et passioneret medlem, der interesserede sig for såvel modeljernbanen som det store forbillede med forkærlighed for dansk og tysk jernbanedrift.

Carsten havde qva sin alder været med i den danske modeljernbanebevægelse fra den spæde start helt tilbage i 1950’erne, og Carsten fortalte gerne med stor indlevelse om den tidlige MJ-historie i Danmark, som han var en toneangivende del af. Carsten yndede blandt andet at berette om den pionérånd, der var i miljøet i en tid, hvor modeljernbaneudstyr, der hævede sig over bliktogs-niveau, kun kunne opnås ved selvbygget materiel, som blev skabt fra bunden af.

Carsten var bl.a. medlem af Danmarks første spor 0 klub, og han var blandt de foregangsmænd, der skabte den første danske ”seriøse” modeljernbaneudstilling tilbage i 50’erne. Han kunne i den forbindelse blandt andet fortælle, at dele af de udstillede anlæg fra dengang fil videre liv i det kælderanlæg, der senere var med i filmen ”Hvem støver af?”. En klassiker i MJ-kredse, hvor de fleste af os har moret os over Dirch Passer og de øvrige mandlige skuespilleres herlige (og hemmelige) klubaften i fyrkælderen under boligblokken.

I 1994 var Carsten medstifter af Hørtoftebanen. Klubben fik dengang sit navn, fordi de første klublokaler lå i sikringskælderen under en industriejendom på Hørskætten i Taastrup.

Carsten har ikke været 100% aktiv i klubben gennem alle årene, men vi har altid kunnet regne med ham, når de formelle ting i klubben skulle være på plads og i orden. Det er således altid Carsten, der har vogtet over kvaliteten og gyldigheden af klubbens vedtægter, og gennem de sidste ca. 10 år har Carsten været den klippefaste og myndige kasserer i klubben. I Carstens verden har der altid skullet være orden i tingene, og det har vi gennem årene nydt godt af i vores lille klub. I de senere år skal det siges, at Carsten blev en stadig hyppigere gæst på klubaftenerne og til udstillingerne rundt om i landet af klubbens modulanlæg, hvor han har deltaget med stor iver og nydt klublivet iblandt os. Hans sidste klubaften lå således små 10 dage før hans død, så han var med til det sidste.

Hjemme havde Carsten naturligvis også sin man-cave (et udtryk han nok ikke selv ville have brugt J), hvor han kørte HO-toskinnedrift tillige med et større N-anlæg primært med materiel fra Arnold Rapido.

Carsten var indehaver af virksomheden Opti-Safe og havde i den egenskab et meget stort netværk i både Danmark og udlandet. Han dyrkede særligt sine tyske kontakter, der også talte mange MJ-folk, bl.a. fra producentleddet i Tyskland, hvor han jævnligt besøgte både Arnold Rapido-fabrikken og Faller via sine personlige kontakter. Dette skete ofte i forbindelse med hans og fruens ferier i Harzen, som de har besøgt trofast de sidste 24 år i streg.

Erhvervsmæssigt nåede Carsten vidt omkring i løbet af hans liv. Han var uddannet maskinarbejder og siden officer i den danske flåde. Carsten var også involveret i rejsebranchen, der blandt andet medvirkede til at styrke hans store netværk i Tyskland. Endelig var Carsten en central deltager i det danske standardiseringsarbejde for sikkerhedsudstyr under Dansk Standard.

Carsten var også medlem af Brandhøjbanen i Hedehusene.

Med Carsten har MJ-miljøet i Danmark mistet en af de gamle pionerer indenfor hobbyen, og han var som nævnt med længe før at de masseproducerede modeller så dagens lys og blev markedsført i Danmark i starten af 60’erne. Vi vil savne Carsten iblandt os med sine altid indsigtsfulde bidrag til vores fælles viden om modeljernbanen og dens historie. Ved klubbens 25 års jubilæum i december månded 2019 blev han udnævnt til klubbens første æresmedlem. En udmærkelse, som vi ved, at han satte meget stor pris på.

Carsten efterlader sig sin hustru Alis og to voksne børn.

Vi vil savne Carsten i klubben og udtaler et: Æret været hans minde.

Hørtoftebanen