Hørtoftebanen - Modeljernbaneklub i Hedehusene

NyhederForåret 2019

Foråret startede hvor vinteren sluttede, nemlig med makeoveren af modelanlægget. Vi dog så med det til DMJU messen i Taastrup d. 30. og 31. marts, hvor vi fik meget ros for anlægget.

Derefter fortsatte arbejdet med det faste anlæg, hvor der blev lavet lidt mere landskab på strækningen mellem Vordingborg og Orehoved, samt mere ballast på Taastrup station. Desuden begyndte vi på at bygge sportavlen til Orehoved station.

Der er desuden også blevet lavet en general oprydningen af vores lokaler, så vi med tiden kan få bygget et arbejdsrum, til de ting som støver meget.Vinteren 2018/19

I december blev strækningen mellem Vordingborg og Orehoved (inkl.) åbnet for trafik, mens strækningen videre mod Gedser blev færdig i slutningen af januar. Endnu er Gedser station ikke bygget, så vi bruger opstillingsbanegården fra modulanlægget som en midlertidig Gedser station.

Derefter gik vi i gang med modulanlægget, som bl.a. har fået en makeover i det ene sving, samt der er kommet en boligblok og andre småting. Alt dette kan ses på DMJU messen i Taastrup d. 30. og 31. marts, hvor vi udstiller.Sommer og efteråret 2018

Efter en del justering, blev modulerne til Orehoved station samlet og lagt på plads i efteråret.

Det første stykke landskab på ”Orehoved Tange” blev lavet i løbet af sommeren og efteråret.

På Taastrup station, blev der arbejdet videre med landskabet, samt malet en sportavle til station, samt påbegyndt montering af de første kontakter på den.

Midt i september udstillede vi oppe på Teknisk museum i Helsingør. En rigtig god weekend, hvor vi fik vist anlægget frem og snakket med en masse mennesker, som medførte et par nye medlemmer til klubben.Foråret 2018

Foråret er gået med at forbinde ledninger til alle spor på den kommende Orehoved station, hæve det ”skjulte” spor som kommer til at ligge under station, så det er muligt at kravle ind under det skjulte spor, og komme ind bag stationen.

Der er arbejdet med at bygge landskab på Taastrup station fortsat.Vinteren 2017/2018

Vinteren er gået med at trækasserne til sporende til Orehoved, desuden er alle spor blevet lagt på Orehoved.

På Taastrup station, er der blevet lagt ballast over det hele. Desuden er varehuset blevet bygget.Efteråret 2017

I weekenden 31 september til 1 oktober, var 4 medlemmer af klubben på udflugt til Rostock (lørdag) og Rügen (søndag). I Rostock besøgte vi klubben ”Modelleisenbahnclub Rostock”, samt var ude at kører med ”Molli”. På Rügen besøgte vi ”Eisenbahn & tekchnik museum Rügen” og kørte med ”Rasender Roland”. Da vi har et færgetosset medlem i klubben, sejlede vi med den danskbyggede jernbanefærge ”Sassnitz” fra Mukran til Trelleborg på hjemvejen, i stedet for at kører tilbage til Rostock og tage færgen til Gedser.

Efteråret er gået med at bygge videre på landskabet mellem Vordingborg og Orehoved. Desuden er de trækasser som Orehoved station skal anlægget på blevet bygget.

Desuden er vi fortsat med perronbygningen på Taastrup station, hvor vi har fået lavet gangtunnel, samt begyndt at ligge ballast på station.Sommeren 2017

Som sædvanlig har sommeren været stille og rolig. Der er blevet arbejdet med at opbygge landskab på strækningen fra Vordingborg til Orehoved, samt perronerne på Taastrup station.Foråret 2017

Den første halvdel af foråret er gået med at bygge en opstillingsbanegård til modulanlægget. Den nåede lige at blive færdig til DMJUs messe i Køge, hvor vi udstillede vores modulanlæg, med opstillingsbanegården tilsluttet. Denne var et stort hit blandt tilskuerne, samt at vi havde mulighed for at skifte mellem flere togstammer end normalt.

Nu hvor DMJUs messe er overstået går vi tilbage til at bygge på det faste anlæg, hvor vi fortsætter med strækningen fra Vordingborg ned over Orehoved til Gedser. Da vi ikke får bygget Gedser station lige med det samme, vil vi bruge genbruge opstillingsbanegården fra modulanlægget.Vinteren 2016/2017

Efter turen til Køln, har folk været lidt trætte, så der er ikke sket de store fremskridt på det faste anlæg. Der er dog blevet lavet lidt mere landskab på Vordingborg Station, hvor vi også har arbejdet videre med elektronikken, samt fået kodet de fleste af signaldekoderne.

Desuden er vi begyndt på at bygge en opstillingsbanegård til modulanlægget som skal være klar til DMJU messen i Køge (8-9 april 2017), hvor vi også deltager med modulanlægget. Det er dog også meningen af opstillingsbanegården skal kunne bruges på det faste anlæg, indtil vi får bygget Gedser Station.Efteråret 2016

Efteråret gik primært med at lave modulanlægget færdig, hvilket det også blev i sidste øjeblik. Vi deltog derfor med 6 mand i ”Internationale Modellbahn-Ausstellung”, som blev afholdt i Køln i perioden d. 17.-20. november 2016, hvor vi viste modulanlægget frem.

Desuden blev der arbejdet lidt på elektronikken på Vordingborg station.Sommeren 2016

Det har været en stille sommer i den lille klub. Vi har forsat med de samme ting som i foråret nemlig landskab og elektronik, på det faste anlæg.

Da vi er blevet inviteret til at deltage i ”Internationale Modellbahn-Ausstellung” i Køln som afholdes d. 17.-20. november 2016. Har vi i slutningen af sommeren flyttet næsten alt fokus over på vores modulanlæg som vi skal deltage med. Her gælder det primært om af få lavet det manglende landskab.Foråret 2016

Vi har i foråret primært fortsat med de samme ting som i vinters, nemlig landskab og elektronik.

På landskab siden er de primært opbygning af landskab på bagsiden af Vordingborg station, fremstilling af træ, og bygning af Storstrømsbroen.

Vi er desuden også begyndt at bygge det manglende landskab på vores udstillingsanlæg.Vinteren 2015/2016

Vinteren er primært gået med 2 ting, nemlig landskab og elektronik.

Vi har nu gået lagt ballast på ca. halvdelen af strækningen mellem Taastrup og Vordingborg, desuden er der blevet bygget nogle flere huse til den lille landsby, samt fremstillingen af træ er fortsat.

På den elektroniske side, er der blevet rettet mange fejl, med hensyn til tilbagemeldingsmodulerne, så vi nu kan se hvor de forskellige tog opholder sig.Efteråret 2015

Efteråret er gået med en masse små projekter.

På Vordingborg station har vi fået trukket de fleste ledninger til lysdioderne om i kontrolpulten da, de var lavet med fælles minus, men vores signaldekoder var med fælles plus. Desuden har vi fået skrået perronerne ud.

På Storstrømsbroen er der blevet lavet tegninger i AutoCad, samt skrået de første dele ud og samlet.

Den underjordiske strækning mellem Taastrup og Vordingborg er blevet afkortet, så vi kan komme til at bygge banen fra Taastrup ind mod København, uden at skulle krave over de underjordiske spor.Sommeren 2015

Den stille sommer periode er primært gået med at opbygge landskab mellem Taastrup og Vordingborg. Desuden har vi fået startet en hjemmeprodukt op af træer, som skal bruges til kommende Landskabsbyggerier.

Der er blevet lavet huller og trukket ledninger til de kommende signaler på Taastrup station.Foråret 2015

Landskabsbyggeriet mellem Taastrup og Vordingborg skrider fremad, og vi er begyndt på at bygge en lille landsby uden station mellem de 2 byer.

Det går stille og roligt fremad med forlængelsen af banen fra Vordingborg til Gedser. Vi har fået bygget Masnedø dæmningen og lagt spor på denne. Desuden er den skjulte bro (som kommer til at ligge bag Storstrømsbroen), som skal fører strækningen tilbage fra Orehoved til Gedser blevet bygger samt fået lagt skinner på.

Vi har efter lidt over et år fået strømmen tilbage på Vordingborg station, dette har dog medført at vi har brugt en del tid på at fjerne kortslutninger i sporskifterne på Vordingborg station, som er opstået efter vi har monteret tilbagemeldingsmoduler på Vordingborg station.

Vi er begyndt at teste styringssoftwaren, og kan nu skifte spor på både Taastrup og Vordingborg stationer.

I slutningen af april deltog vi i DMJUs udstilling i Køge med vores modulanlæg, og i slutningen af maj havde vi så åbent hus. Det har desværre ikke medført nogen nye medlemmer.Vinteren 2014/2015

I løbet af vinteren er vi blevet færdige med at patinere sporende mellem Taastrup og Vordingborg stationer. Så nu er alle de lagt spor patinerede.

Opbygningen af landskab nord for Vordingborg station skrider også langsomt fremad. Der er desuden blevet opsat en kant over anlægget på den del hvor vi bygger landskab.

På Vordingborg station er der blevet monteret signaldekoder til alle de opsatte signaler. På vores softwarestyring er den del som skal styre signalerne også blevet færdig. Så i løbet af foråret skal vi til at teste softwaren op mod all den monterede hardware.

Vi er begyndt på træarbejdet på de områder som skal indeholde strækningen mellem Vordingborg og Gedser station.

På medlemsfronten har vinteren været rigtig god, idet vi har fået 3 nye medlemmer.Efteråret 2014

Vi er i efteråret blevet færdige med at patinere sporende på både Taastrup og Vordingborg stationen, og er nu gået i gang med strækningen imellem de 2 stationer.

På strækningen hvor Storstrømsbroen skal lige har vi fået sænket højden på træ skelet, samt lagt plader ud hele vejen fra Vordingborg station til og med der hvor Storstrømsbroen skal lige.

Vi er desuden begyndt at opbygge landskab i svinget nord for Vordingborg station og hen til hvor den underjordiske strækning møder genvejen.

Til vores styringssoftware er vi begyndt at udvikle den del der skal styre signalerne på anlægget.Sommeren 2014

Selvom det har været en rigtig flot sommer, med deraf lavt fremmøde i klubben er der dog alligevel sket en del på anlægget.

Der er blevet lagt de manglende skinner på strækningen mellem Vordingborg og Taastrup, så Vordingborg station er derfor forbundet igen.

Træskelet på den del af anlægget som skal indeholde Storstrømsbroen er blevet rettet op, så der er klart til at blive lagt plader som undergrund til Storstrømsbroen.

Der er blevet monteret og tilsluttet sporskifte dekodere til de sporskifter som vælger om man tager den korte eller lange vej mellem Taastrup og Vordingborg. Desuden er der også blevet monteret sporbesatmeldere på den korte strækning.

Der er også blevet patineret nogle flere spor på både Taastrup og Vordingborg stationer.

Det går fortsat fremad med udviklingen af vores styringssoftware, det er nu muligt at tegne og vise sporplanner i det.

Vi har desuden fået genoplivet vores Facebook gruppe.Foråret 2014

Vi har i løbet af foråret fået monteret alle signaler på Vordingborg station, samt fået lagt den på dens nye plads. Den mangler dog stadig at blive tilsluttet til resten af anlægget.

Vi har også været i gang med at patinere sporende på Taastrup station og er nået cirka halvvejs. Desuden er der blevet tilsluttet sporskifte dekodere til sporskifterne som ligger på hovedsporene på Taastrup station, samt monteret sporbesatmeldere også på Taastrup station.

Desuden går det stille og roligt fremad med udviklingen af vores styringssoftware.Vinteren 2013/2014

Vinterens store projekt har været at flytte Vordingborg station, hen til den plads som var tiltænkt Gedser station, mens den kommende Gedser station å skal havde den plads Vordingborg har haft. Grunden til denne flytning er at vi derved undgår at skulle kravle under banen for at kunne komme ind til Gedser.

Vi har derfor først revet den gamle træskelet hvor Gedser skulle havde ligget på ned, pga. det var skævt og ikke passede i størrelsen. Derefter har vi så opbygget et nyt træskelet til Vordingborg. Derefter har vi måtte dele Vordingborg station i 2 dele, da den ellers ikke kunne komme ind på pladsen, pga. der står nogle træstolper i vejen, og derefter samle Vordingborg station igen.

Vi har ikke lagt Vordingborg station helt på plads, da vi har besluttet at montere alle signaler på stationen mens den alligevel står højkant, da det går arbejdet meget nemmere. Så det vil blive gjort i starten af foråret. Inden Vordingborg station blev delt, havde vi begyndt at patinere de spor som ikke ville blive påvirket af delingen.

Desuden går det også fremad med udviklingen af vores software program som skal styre sporskifter og signalerne på anlægget.Efteråret 2013

Vi har i efteråret besluttet at droppe Rocrail til at styre vores sporskifter og signaler, og er i stedet gået i gang med at programmere vores eget styringssoftware. Vi er nået så langt at vi nu kan skifte sporskifter på Vordingborg station igen. Næste fase i udviklingen af programmet bliver at kunne tegne en virtual sporplan samt vise hvilke sporsektioner som er optaget. Der er derfor blevet indkøbt sporbesatmeldere (S88), så vi kan dække både Taastrup og Vordingborg station, samt den korte strækning mellem de 2 stationer.

Desuden er vi blevet færdig med ombygning af den lange/underjordiske strækning mellem Taastrup og Vordingborg, og efter 3 onsdage hvor vi har renset skinnerne både med rensevogne og manuelt er strækning igen farbar.

Alt træarbejdet på kontrolpulten til Taastrup station er nu blevet færdig, og de første tilbagemeldingsmoduler og sporskiftedekor er blevet monteret.Sommeren 2013

Der har pga. den gode sommer ikke været den store aktivitet ude i klubben, men nogle ting er der dog sket. På Vordingborg kontrolpulten er alle trykknapperne til sporskifterene nu blevet forbundet og programmeret i Rocrail. Der er også blevet ryddet op i det ledningskaos som der var i kontrolpulten.

Der er også i sommerens løb blevet lavet nogle eksperimenter med at bruge en Arduino som dekoder til alle vores daglyssignaler, i stedet for at købe et færdig produkt. Det første test er gået rigtig godt, og vi vil i løbet af teste noget mere.

Endelig har vi på strækningen mellem Taastrup og Vordingborg, været i gang med at flytte forsyningsledningerne til skinnerne så vi kan komme til at bygge landskab. Desuden er strækningen også blevet opdelt i elektriske sektioner, så vi i fremtiden kan sætte signalerne automatisk, afhængig af hvor de forskellige tog er placeret på strækningen.Foråret 2013

Der blev i starten af foråret indkøbt digitalt udstyr til styring (dekodere) af hovedsporskifterne og tilbagemeldingsmoduler (S88) til at aflæse trykknapperne på kontrolpulten. Sporskifte dekoderne er blevet monteret og sluttet til på Vordingborg, samt de første trykknapper er også blevet tilsluttet digitalsystemet. Efter lidt prøven frem og tilbage med at få input på S88 modulerne til at skifte sporskifterne, har vi besluttet at bruge Rocrail, da det gør det vi gerne vil.

I den første weekend af april havde vi vores modulanlæg med til den store DMJU udstilling i Køge. Der var rigtig mange henne og kigge og snakke, især når vi kørte med 4. generations s-togende.

Der er desuden blevet arbejdet videre med ombygningen af den underjordiske strækning mellem Taastrup og Vordingborg, samt så startet med opbygning af landskabet mellem Taastrup og Vordingborg.

I slutningen af maj fik vi også en ny hjemmeside, da den gamle var blevet uaktuel, samt stod i et tidligere medlems navn.Vinteren 2012/2013

I starten af december blev vi færdige med den nye genvej på strækningen mellem Taastrup og Vordingborg så man ikke mere skal ned og kører hele den lange underjordiske strækning. Vi havde også besøg af ”Sydkystens H0 Modeljernbaneklub” i december hvor vi samme same aften havde den første køre aften på strækningen mellem Taastrup og Vordingborg.

I Januar påbegyndte vi ombygningen af den underjordiske strækning mellem Taastrup og Vordingborg, så den ikke mere krydser gangen foran Taastrup station. Desuden blev den nye genvej ombygget da det viste sig at den havde en lidt for stejl stigning i Taastrup enden, så nogle tog havde problemer med at kører på den.

Desuden blev alle tilbagemeldingerne fra sporskifterne på Vordingborg station koblet til kontrolpulten, så det nu er muligt at se sporskifternes position. Desuden blev styringen af sporskifterne på godssporene også tilsluttet kontrolpulten.