Kontakt og kontingent

Kontakt

Ønsker du at besøge klubben eller blive medlem kontakt formand Allan Ekstrøm.

Formand:
Allan Ekstrøm
Tlf: 41 85 16 52
Mail: a.ekstroem@live.dk

Kasserer:
Michael Koefoed-Hansen
Mail: webmaster@hoertoftebanen.dk

Webmaster:
Michael Koefoed-Hansen
Mail: webmaster@hoertoftebanen.dk

Kontingent

Årskontingent i 2024:
Aktive medlemmer: 1440 kr. / (360 kr. pr. kvartal)
Passive medlemmer & ungdom: 720 kr.

Indmeldesgebyr er et halvt årskontingent.

Indmeldesgebyr og kontingent kan indbetales til foreningens bankkonto i Danske Bank, som har reg. nr. 9570 og kontonr. 13 011 737.