Projekt ”Brøndbyøster”. Status pr. 30. juni 2024

Lige før nytår 2023/24 startede vi på næste fase i udbygningen af vores faste anlæg. Det gælder strækningen fra østenden af Taastrup station til lige før Østerport station. Strækningen kommer til at indeholde Brøndbyøster S-tog station, deraf navnet på projektet. Et projekt som var planlagt til at tage 3 måneder, men som har taget noget mere tid.

Første opgave var at rydde op i lokalet, så der kunne blive plads til Brøndbyøster S-tog station. Derefter blev der lagt masonitplader på gulvet hvor Brøndbyøster kommer at placeres, da vi dermed nemmere kan komme til at skubbe modulanlægget ind under Brøndbyøster.

Derefter af flytte den midlertidige opstillingsbanegård som var placeret lige øst for Taastrup station. Da den skal bruges som midlertidig Østerport station, skulle den drejes 180 grader, hvilket ikke var nemt når der er stolper i rummet, men det lykkedes. Den er nu midlertidig placeret langs med bagsiden af Taastrup station.

I løbet af februar og marts måneder, fik vi bygget trækonstruktionen fra Taastrup til Brøndbyøster, lagt kork og skinner på strækningen. Derefter begyndte vi at lodde ledninger på alle skinnerne mellem de to stationer. Det var en større arbejde.

I april begyndte vi på at bygge videre på trækonstruktionen, så den her i juni er nået til lige før Østerport station. Der er løbende blevet lagt kork og skinner på den del af strækningen, efterhånden som underlaget var klar til det. Status i slutningen af juni er, at der mangler at blive lagt ca. 1,5 meter skinner, på hvert af de fire spor.

I løbet af juni fik vi forbundet alle de lagte skinner med de nye tilbagemeldingsmoduler som er placeret på Brøndbyøster station. Det er planen at S-togs delen i fremtiden skal kunne køres 100% automatisk, da vi pt. ikke er medlemmer nok til også at kunne betjene den del til køreaftener.

På den sidste klubaften i juni, begyndte vi at testekøre de nye spor. Det viste sig dog, at der opstår kortslutninger når de nye sporskifter, ikke ligeud position. Det lykkedes at finde fejlen på den ene transversal, mens vi ikke nåede at finde den på den anden transversal, samt det sporskifte, samt det sporskifte på S-togsbanen, som gør banen enkeltsporet inde på selve Taastrup station.

Sideløbende med byggearbejdet, er arbejdet med at designe og programmere et nyt software styringssystem gået i gang.