Sommer og efteråret 2018

Efter en del justering, blev modulerne til Orehoved station samlet og lagt på plads i efteråret.

Det første stykke landskab på ”Orehoved Tange” blev lavet i løbet af sommeren og efteråret.

På Taastrup station, blev der arbejdet videre med landskabet, samt malet en sportavle til station, samt påbegyndt montering af de første kontakter på den.

Midt i september udstillede vi oppe på Teknisk museum i Helsingør. En rigtig god weekend, hvor vi fik vist anlægget frem og snakket med en masse mennesker, som medførte et par nye medlemmer til klubben.