Sommeren 2013

Der har pga. den gode sommer ikke været den store aktivitet ude i klubben, men nogle ting er der dog sket. På Vordingborg kontrolpulten er alle trykknapperne til sporskifterne nu blevet forbundet og programmeret i Rocrail. Der er også blevet ryddet op i det ledningskaos som der var i kontrolpulten.

Der er også i sommerens løb blevet lavet nogle eksperimenter med at bruge en Arduino som dekoder til alle vores daglyssignaler, i stedet for at købe et færdigt produkt. Det første test er gået rigtig godt, og vi vil i løbet af teste noget mere.

Endelig har vi på strækningen mellem Taastrup og Vordingborg, været i gang med at flytte forsyningsledningerne til skinnerne så vi kan komme til at bygge landskab. Desuden er strækningen også blevet opdelt i elektriske sektioner, så vi i fremtiden kan sætte signalerne automatisk, afhængig af hvor de forskellige tog er placeret på strækningen.