Vinteren 2014/2015

I løbet af vinteren er vi blevet færdige med at patinere sporende mellem Taastrup og Vordingborg stationer. Så nu er alle de lagt spor patinerede.

Opbygningen af landskab nord for Vordingborg station skrider også langsomt fremad. Der er desuden blevet opsat en kant over anlægget på den del hvor vi bygger landskab.

På Vordingborg station er der blevet monteret signaldekoder til alle de opsatte signaler. På vores softwarestyring er den del som skal styre signalerne også blevet færdig. Så i løbet af foråret skal vi til at teste softwaren op mod all den monterede hardware.

Vi er begyndt på træarbejdet på de områder som skal indeholde strækningen mellem Vordingborg og Gedser station.

På medlemsfronten har vinteren været rigtig god, idet vi har fået 3 nye medlemmer.