Vinteren 2020

Januar og februar er gået med følgende:

På sportavlen for Taastrup station har vi nu fået alle de dioder som viser sporskifternes placering til at lyse korrekt. Især ved englænderne havde vi mange problemer. Desuden har vi også fået rettet nogle af signaler på sportavlen som også viste forkert.

På landskabssiden er der nu ballast på hele strækningen mellem Vordingborg og Orehoved (samt de 2 hovedspor på Orehoved), samt skinner er blevet patineret, det gælder også for hele Orehoved. Desuden er der blevet bygget lidt mere landskab på strækningen mellem Vordingborg og Orehoved.

Desuden er oprydningen i vores lokaler fortsat, samt vi har fjernet de rammer, som skulle holde et evt. landskab i området bag Taastrup vest, da vi pt. ikke har planner for landskab i det område, og mere har brug for noget gulvplads.

Arbejdet med at programmerer softwaren til vores nye styrings- og sikringsanlæg, startede stille og roligt op her i vinteren. Planen er at det med tiden skal afløse vores nuværende styringssoftware, som ikke indeholder noget sikringsanlæg, og det derfor er muligt at sætte sporveje som kollidere med hinanden.

Som de fremgår af en tidligere meddelelse på vores hjemmeside, så døde vores kasserer pludseligt d. 3. februar. Dette har givet en del administrativt arbejde, med at få styr på vores konto og regnskaber, et arbejde som ikke er helt færdigt endnu.