Vinteren 2022/2023

Starten af december blev brugt på at bygge videre på landskabet på strækningen mellem Vordingborg og Orehoved, samt på selve Orehoved station. Endelig fik vi også afsluttet arbejdet med at ombygge kabelforbindelserne på modulanlægget.

Den 15. december var der den årlige juleafslutning, med efterfølgende kørsel på det faste anlæg. For første gang blev der kørt efter en køreplan. Se mere i dette opslag.

Sideløbende med ovenstående arbejde, blev der arbejdet på at finde ud af, hvordan vores Østtyske modulanlæg kunne udvides, så det samtidig blev mere ældrevenligt (ikke at skulle kravle under modulerne for at komme ind og ud), samt få noget mere plads indenfor anlægget.

Løsningen blev af køre anlægget både bredde og længere, tilføje to vendesløjfer og tilføje en løftebro mellem de to vendesløjfer. Det nye anlæg kan derfor bruges både som en rundbane og kødben.

Arbejdet på udvidelsen begyndte i mellemjulen, med indkøb af bl.a. træ til de 14 nye moduler. I starten af januar gik vi så i gang med at bygge alle de nye moduler, samt lægge skinner. I slutningen af februar er der lagt skinner på alle moduler, trukket strømkabler, samt de to vendesløjfer med tilhørende vendesløjfemoduler er blevet test med succes.

Arbejdet med landskab og patinering af skinnerne er så små også gået i gang. Det ”hele” skal være klart til DMJU’s messe i Taastrup d. 1. og 2. april 2023.